Regulamin

 1. Be Happy Museum jest to miejsce, gdzie odwiedzający mogą wykonać zdjęcia przy unikalnych scenografiach oraz rekwizytach. 

 2. Obowiązuje całkowity zakaz biegania.

 3. Informujemy, że nie jest to bawialnia i każde dziecko poniżej 10 roku życia przebywające w muzeum musi znajdować się pod opieką Rodzica/Opiekuna. Za bezpieczeństwo dzieci w Be Happy odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.

 4. Zwiedzający zostawiają buty i kurtki w szatni, a do atrakcji wchodzą w skarpetkach lub obuwiu zmiennym. Jest to podyktowane państwa komfortem, ponieważ niektóre sceny/ujęcia są w pozycji siedzącej lub leżącej na podłodze.

 5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia napojów i artykułów spożywczych, na sali nie można także żuć gumy.

 6. Huśtawki znajdujące się w atrakcji służą jako rekwizyty wyłącznie do robienia zdjęć. Zakaz stawania na huśtawkach. Delikatne bujanie dozwolone jest jedynie na huśtawce bananowej.

 7. W basenie Marshmallow obowiązuje zakaz skakania, zwłaszcza na główkę i z przewrotami. Basen służy wyłącznie jako sceneria do robienia zdjęć. Można obrzucać się „piankami”, „pływać” czy delikatnie wskakiwać w celu zrobienia zdjęć.

 8. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się wsiadać na jednorożca. Kategoryczny zkaz szarpania rogu jednorożca!

 9. Nie wieszać się na eksponatach zamocowanych do ścian, np.  Donaty, Lody, nie dłubać, nie niszczyć.

 10. Zezwala się na wchodzenie do wanny z piłeczkami w celu zrobienia zdjęcia.

 11. Kultura robienia zdjęć. Ze względu na specyfikę atrakcji i komfort innych zwiedzających prosimy o nie wchodzenie w kadr dla osób wykonujących zdjęcia. 

 12. Wystrój oraz rekwizyty są własnością Be Happy Museum. Prosimy wszystkich o nie wynoszenie, nie niszczenie oraz o nie wieszanie się na rekwizytach i elementach scenografii. Prosimy o stosowanie się do wskazówek i rad personelu oraz znajdujących się instrukcji oraz opisów. 

 13. Za spowodowane szkody odpowiada sprawca a w przypadku nieletnich ich prawny opiekun.

 14. Za wszelkie cenne rzeczy pozostawione w Be Happy właściciel atrakcji nie odpowiada.

 15. Obsługa Be Happy ma prawo skrócić pobyt w atrakcji osób zachowujących się agresywnie i nie stosujących się do regulaminu lub poleceń obsługi. 

 16. Właściciel Be Happy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

 17. Bilet upoważnia do jednorazowego zwiedzenia atrakcji, nie można powrócić do pierwszej strefy po opuszczeniu jej.

 18. Czas zwiedzania atrakcji nie jest narzucony za wyjątkiem pierwszej strefy (basen i krzywy pokój) , gdzie wynosi  ok 15 minut.

 19. Nakazuje się być pogodnym, uśmiechniętym i robić dużo zdjęć :)