News

« back

Znak towarowy zastrzeżony

16.06.2021

Właście udało nam się uzyskać od Urzędu Patentowego zastrzeżenie naszego znaku towarowego.