News

« wróć do listy

Be Happy Museum X Multikino = KONKURS

05.07.2023

Odkryj różową magię świata Barbie! Wygraj bilety do Be Happy Museum i na film Barbie w Multikinie 19.07.23!

Cześć, poszukiwacze szczęścia! Jesteście gotowi na przygodę, która połączy magiczny świat Be Happy Museum z urokami filmu Barbie w Multikinie? Przygotujcie się na wyzwanie kreatywności i zanurzcie się w świat zabawy, bo mamy dla Was niesamowity konkurs „Be Happy Museum z Barbie w Multikinie”!

Be Happy Museum, pierwsze polskie Muzeum Szczęścia i Iluzji, we współpracy z Multikinem, z ogromną radością prezentują Wam konkurs, który spełni Wasze marzenia. Macie szansę wygrać wejściówki do Be Happy Museum oraz bilety na najnowszy film Barbie w Multikinie 19 lipca.

Oto jak wziąć udział i zwiększyć swoje szanse na wygraną:

Krok 1: Obserwuj profile @behappymuseum i @multikino_polska na Instagramie. Chcemy Was na bieżąco informować o wszystkich radościach oraz magii filmów!

Krok 2: Stwórzcie swoją rolkę na Instagramie inspirowaną światem i postacią Barbie. Pokażcie nam swoją kreatywność, poczucie mody i miłość do wszystkiego, co związane ze światem Barbie!

Krok 3: Użyjcie hashtagu #BeHappyWithBarbie i oznaczcie zarówno @behappymuseum, jak i @multikino_polska w swoim filmiku. Nie zapomnijcie, żeby był on publiczny, abyśmy mogli znaleźć Wasz wpis!

Krok 4: Podzielcie się radością, oznaczając trzech znajomych, którzy również chcieliby wziąć udział w tym fantastycznym konkursie. Dzielmy się radością i entuzjazmem razem!

Krok 5: Usiądźcie wygodnie, trzymajcie kciuki i czekajcie na ogłoszenie szczęśliwych zwycięzców!

A co możecie zyskać? Zwycięzcy tego magicznego konkursu otrzymają:

Specjalne, podwójne wejściówki do Be Happy Museum, gdzie możecie zanurzyć się w świecie szczęścia i iluzji.

Bilety na film podczas seansu “Kino na obcasach” 19 lipca o godz. 19:00 dla Ciebie i twojego przyjaciela, abyście mogli cieszyć się najnowszym filmem Barbie w Multikinie. Przeżyjcie prawdziwą przygodę na dużym ekranie!

Dajcie upust swojej wyobraźni, pokażcie nam swoją pasję do wszystkiego, co związane z Barbie i przygotujcie się na niezapomniane doświadczenie!

Nie zwlekajcie, bo konkurs kończy się już 14.07.23. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby wygrać bilety do Be Happy Museum i cieszyć się zachwycającym filmem Barbie w Multikinie!

Przygotujcie się, aby uchwycić chwile szczęścia i spełnić swoje marzenia!

#BeHappyWithBarbie #BeHappyMuseum #MultikinoPolska

 

Regulamin Konkursu „Be Happy Museum z Barbie w Multikinie”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs „Be Happy Museum z Barbie w Multikinie” (dalej „Konkurs”) oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 2. Organizatorem Konkursu jest Be Happy Museum.

 3. Przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego jest Be Happy Museum.

 4. Konkurs trwa od 5.07 do 14.07 do godz. 23:59, a zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w postaci rolek na Instagramie (dalej „Praca konkursowa”) z użyciem określonych hashtagów.

 5. Konkurs odbywa się na platformie Instagram i nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany ani popierany przez Instagram.

 6. Uczestnicy Konkursu muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć autentyczne konto na Instagramie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Uczestnictwo w Konkursie, jak i prawa z nim związane, nie może być przeniesione na inną osobę.

 4. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje postanowienia Regulaminu i spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w Konkursie. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

 5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zgłoszona Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

§ 3 Zasady i Przebieg Konkursu

W celu zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące kroki:

 1. Obserwować profile @behappymuseum i @multikino_polska na Instagramie.

 2. Nagrać rolkę na Instagramie, która jest inspirowana światem i postacią Barbie.

 3. Użyć hashtagów #BeHappyWithBarbie, #BeHappyMuseum, #MultikinoPolska i oznaczyć zarówno @behappymuseum, jak i @multikino_polska.

 4. Filmiki konkursowe będą przyjmowane do dnia 14.07.2023 do godz. 23:59.

 5. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę filmików konkursowych, ale tylko jeden filmik może być nagrodzony.

 6. Filmiki nie mogą zawierać treści, które są bezprawne, naruszają prawa autorskie lub prawa osób trzecich.

 7. Organizatorzy mają prawo usunąć filmiki naruszające zasady Regulaminu i nie uwzględnić ich w Konkursie.

 8. Prace Konkursowe będą oceniane przez jury składające się z przedstawicieli Be Happy Museum. Jury wybierze zwycięzców na podstawie kreatywności, zgodności z tematem i jakości filmików.

 9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu @behappymuseum na Facebooku w terminie do 15.07

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmików konkursowych w celach promocyjnych na swoich profilach na Instagramie.

§ 4 Zasady Wyłaniania Zwycięzców oraz Nagrody

 1. Wybór zwycięzców będzie dokonywany przez jury na podstawie oceny filmików konkursowych.

 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu @behappymuseum na Facebooku.

 3. Przewidziane są nagrody dla zwycięzców, w tym wejściówki do Be Happy Museum i bilety do Multikina na film Barbie 19.07 o godz. 19:00.

 4. Liczba nagród oraz ich wartość zostaną określone przez Organizatorów.

 5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani zamianie na inne nagrody.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród, jeśli okoliczności tego wymagają.

§ 5 Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 2. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Be Happy Museum.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany przez Organizatora: hello@behappymuseum.com.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na www.behappymuseum.com przez cały czas trwania Konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Konkursu w dowolnym momencie, z ważnych powodów, takich jak nieprzewidziane okoliczności.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę lub problemy wynikające z udziału w Konkursie lub związane z nagrodami.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu lub stosują nieuczciwe metody w Konkursie.

 5. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany lub popierany przez Instagram.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.