Regulamin

Każdy z odwiedzających ma obowiązek zapoznać się z regulaminem atrakcji oraz stosować się do niego.

1. Be Happy Museum jest to miejsce, gdzie odwiedzający mogą wykonać zdjęcia oraz filmiki na własny użytek przy unikalnych scenografiach, rekwizytach oraz scenach iluzji.

2. Sesje produktowe, komercyjne czy jakiekolwiek lokowanie produktu jest odpłatne i wymaga zgody Be Happy Museum - hello@behappymuseum.com

3. Lokal jest monitorowany. Wchodząc do lokalu akceptujesz nasz regulamin.

4. Informujemy, że nie jest to bawialnia i każde dziecko poniżej 10 roku życia przebywające w muzeum musi znajdować się pod opiekę Rodzica/Opiekuna. Za bezpieczeństwo dzieci w Be Happy odpowiadają Rodzice/Opiekunowie. Zakaz biegania.

5. W szatni można zostawić kurtki, jednak torby i inne drogocenne rzeczy należy zabrać ze sobą. Be Happy Museum nie odpowiada za pozostawione rzeczy.

6. W okresie jesienno-zimowym prosimy o zdejmowanie obuwia przed wejściem do atrakcji.

7. Zakaz wnoszenia napojów i artykułów spożywczych, na sali nie można także żuć gumy.

8. Obowiązuje zakaz stawania na huśtawkach oraz prosimy nie stukanie huśtawką o ściany.

9. W basenie, ze względu na twardą podłogę obowiązuje zakaz skakania.

10. Ze względów bezpieczeństwa zakaz wsiadania na jednorożca. Nie wieszać się na eksponatach zamocowanych do ścian, np. Donaty, Lody.

11. Wystrój oraz rekwizyty są własnością marki Be Happy Museum. Prosimy wszystkich o nie niszczenie elementów scenografii i wyposażania. Za spowodowane szkody odpowiada sprawca, a w przypadku nieletnich ich prawny opiekun.

12. Obsługa Be Happy ma prawo skrócić pobyt w atrakcji osób zachowujących się agresywnie i nie stosujących się do regulaminu lub poleceń obsługi.

13. Właściciel Be Happy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

14. Czas zwiedzania atrakcji nie jest ograniczony - trwa średnio ok. 60 min. Pewne scenki na prośbę personelu mogą mieć ograniczony czas.

15. Be Happy Museum zastrzega sobie prawo do zmiany scen bez uprzedniego informowania o tym. 

16. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu. Jest możliwość zmiany daty wstępu, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed datą planowanej wizyty.

17. Kupując bilet wyrażasz zgodę na publikację swojego wizerunku przez Be Happy Museum (zgoda ta dotyczy udostępniania wizerunku na stronie www.behappymuseum.com, w social mediach atrakcji oraz na wszelkich materiałach drukowanych)

Administratorem danych oraz operatorem serwisu jest:

SWEET ART JOWITA PAŁCZYŃSKA
al. Papieża Jana Pawła II 3-4
70-413 Szczecin, Polska
NIP: 8512102417