Regulamin sesji

1. Uczestnicy sesji powinny przestrzegać regulaminu ogólnego (https://behappymuseum.com/regulamin), regulaminu szczegółowego sesji oraz stosować się do poleceń obsługi.
2. Organizator sesji fotograficznej ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas sesji. Każde uszkodzenie należy zgłaszać osobie nadzorującej obiekt.
3. Podczas sesji obowiązuje zakaz przenoszenia elementów ekspozycji bez wcześniejszej zgody obsługi.
4. Zakaz wchodzenia, siadania i wskakiwania na eksponaty np. jednorożec, flaming, tort itp. Dopuszcza się wyjątki tylko za wcześniejszą zgodą obsługi.
5. Spożywanie posiłków wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego.
6. Nakaz utrzymania i pozostawienia porządku po sesji.
7. Ubrania oraz akcesoria można zostawiać wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez osobę nadzorującą obiekt.
8. Przestawianie oraz zmiana oświetlenia zamontowanego w obiekcie tylko za pozwoleniem osoby nadzorującej w trakcie sesji (wyłączanie światła, przesuwanie lampy).
9. Zakaz wjazdu na wykładzinę wózkami technicznymi.
10. Zakaz wchodzenia w szpilkach na lustra.
11. Be Happy Museum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w obiekcie w trakcie sesji.
12. Obiekt jest monitorowany.